ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που του επιτρέπουν να:

 • σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές (πολυμέσα),
 • χρησιμοποιεί τα προγραμματιστικά εργαλεία του διαδικτύου
 • υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία ενός δικτύου υπολογιστών
 • οργανώσει ένα κέντρο πληροφορικής

Αντικείμενα εργαστηριακών μαθημάτων

 • Διαδίκτυο
 • Προγραμματισμός σε Pascal και Visual Basic
 • Σχεδίαση ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων
 • Υλικό και συντήρηση υπολογιστών
 • Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών
 • Δίκτυα

Επαγγελματικές προοπτικές

 • Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων
 • Μηχανογράφηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • Πώληση Προϊόντων Πληροφορικής είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής
Διαμοιράστε αυτή τη σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα