ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας των ΕΠΑΛ περιέχει την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Ο κλάδος των ηλεκτρολόγων σήμερα θεωρείται από τους πιο σύγχρονους, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει τα μέγιστα στον εξηλεκτρισμό της χώρας, να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της, να δημιουργεί περισσότερες περιφερειακές υποδομές, και να επεκτείνει παράλληλα και τις επικοινωνίες.

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο/Η ειδικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων είναι γενικά υπεύθυνος για την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου.

Αναλυτικότερα, εγκαθιστά , συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει γραμμές παροχής ηλεκτρικού πίνακα-μετρητή ΔΕΗ, γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης, κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών, κυκλώματα τροφοδοσίας μαγειρείου και σύνδεσης αυτού, κυκλώματα τροφοδοσίας συσκευής παραγωγής θερμού νερού χρήσης, κυκλώματα ενισχυμένων γραμμών (πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ), πινάκων διανομής και ελέγχου, κυκλώματα ασθενών ρευμάτων, κυκλώματα φωτισμού κλιμακοστασίου, κυκλώματα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης, συγκροτήματα εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας, απλά κυκλώματα οικιακών αυτοματισμών ( γκαραζόπορτας, συστήματος ασφαλείας τεντών, ρολών, αυτομάτου ποτίσματος, αντλίας λυμάτων κλπ.).

Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για το συνολικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης , την ενημέρωση των ηλεκτρολογικών σχεδίων του κτιρίου, την ασφάλεια, υγιεινή και πυροπροστασία.

Ο επαγγελματίας αυτού του επιπέδου γνωρίζει και εφαρμόζει τους κανόνες /νόμους που ισχύουν για τη δημιουργία ενός συστήματος αγωγών που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια με αξιοπιστία, ασφάλεια, οικονομία σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ενός κτιρίου μικρής έκτασης, εκτός από τα μηχανήματα κίνησης, αυτομάτου ελέγχου, υψηλής τάσης.
Επίσης, οργανώνει, προγραμματίζει και εγκαθιστά το παραπάνω σύστημα, αυτόνομα ή με σχέση εξάρτησης από εργοδότη πάντα όμως με βάση μια μελέτη που την προμηθεύει κάποιος ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο πτυχιούχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων μπορεί να απασχοληθεί είτε ως υπάλληλος είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε :

  • Τεχνικές εταιρείες ή Εργαστήρια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
  • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κυκλωμάτων οικιακών αυτοματισμών (γκαραζόπορτας, συστήματος ασφαλείας τεντών, ρολών, αυτομάτου ποτίσματος, αντλίας λυμάτων κτλ.)
  • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών
  • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικών μέσων κτιρίων (θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις, τηλέφωνα, κουδούνια)
  • Δημόσιους Οργανισμούς ,πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ
  • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
Διαμοιράστε αυτή τη σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα