ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι ένας από τους τομείς των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Αναφέρεται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και στις δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που απορρέουν από αυτήν και συγκεκριμένα τη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Τέλος, ο τομέας αναφέρεται και στη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος που είναι πρωταρχικής και θεμελιώδους σημασίας τα τελευταία χρόνια.

Τα εργαστήρια του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος εξυπηρετούν όλες τις περιπτώσεις των ειδικοτήτων του συγκεκριμένου τομέα. Με την παρούσα υποδομή του εργαστηριακού εξοπλισμού του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, παρέχεται στους ασκούμενους μαθητές η δυνατότητα έμπρακτης εφαρμογής της θεωρητικής κατάρτισης που αποκτούν στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους.

Διαμοιράστε αυτή τη σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα